VIL KREVE ENDRING I DRESSURREGLEMENTET MHT UTSTYRSKRAV

 

DSC00649

Den finske rytterforeningen, Operant Riders, går hardt inn for å endre regelverket innen dressurens vilkår mht utstyrsbruk. Formålet er å øke hestevelferden ved å fjerne flere pålagte utstyrskrav. Foreningen har levert det finske forbundet en rapport basert på forskning som skal begrunne deres standpunkt.

Tekst og foto Therese Alhaug

Foreningen tar opp følgende punkter:

  • Det skal være frivillig med bruk av neserem.
  • Ved bruk av neserem skal det være regler som tilsier hvor hardt den skal kunne spennes inn.
  • Det skal være lov å ri med trinse
  • Hjelpetøyler skal forbys under oppvarmingen
  • Bruk av sporer skal være frivillig


Tanken bak innspillet er å gi dressurryttere valgmuligheter.

Veterinær Mirjami Miettinen har bistått med omfattende forskningsdokumentasjon på skader som pålegges hesten ved f.eks feil bruk av neserem og bitt.

Foreningen hevder dages utrustning baserer seg på tradisjoner, og er modne for forandring, ettersom man i dag vet mer om de skadene utstyr kan påføre hesten.

Foreningen har store ambisjoner om at deres innspill ikke bare skal høres i det finske forbundet, men også at det finske forbundet skal velge å legge det frem for høring også FEI.

 

 

Annonse